Жоба                                                                                                              Проект

 

Қазақстан Республикасы Парламенті

Сенаты Бюросы отырысының

К Ү Н   Т Ә Р Т І Б І

 

П О В Е С Т К А

заседания Бюро Сената Парламента

Республики Казахстан

 

 

          2020 жылғы 7 сәуір                                             7 апреля 2020 года

Отырыс сағат 10.00-де басталады                  Начало заседания в 10.00 часов

 

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған
заң жобаларын бөлу туралы.

О распределении законопроектов, одобренных Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

2. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының кезекті отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар туралы.

О предложениях по повестке дня очередного заседания Сената Парламента Республики Казахстан.

 

3. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасары, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі А.О. Шәкіровтің «Төтенше жағдай және карантин режимін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» ақпараты.

Информация Заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, члена Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан
Шакирова А.О. «О мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения и карантина»
.

 

4. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы, Республикалық бюджет комиссиясының мүшесі О.В. Перепечинаның «Үкіметтің төтенше жағдай кезіндегі дағдарысқа қарсы шаралары туралы» ақпараты.

Информация Председателя Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан, члена Республиканской бюджетной комиссии Перепечиной О.В. «Об антикризисных мерах Правительства в условиях чрезвычайного положения».