Цвет сайта
Расстояние между буквами
Шрифт
Изображения
Қазақстан Республикасы
Парламентінің Сенаты

Новости

Депутат Д. Нұржігітова жүргізген заң жобалар туралы ақпарат

26.12.2019 0

ҚР Парламенті Сенатының  Депутаты, Халықаралық қатынастар , қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі   Д. Нұржігітова жауапты заң жобалары

Заң жобасының атауы Бастамашы Бас комитет
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде
О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг»
 
Мәжіліс депутаттары Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне  дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде
О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта»
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
«Ақпаратқа кіру, шешімдер қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы конвенцияға Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімдері туралы хаттаманы ратификациялау туралы»
«О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі  
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті
Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы
Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы»
 
Об обязательном социальном страховании
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандыру және денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
 
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
Педагог мәртебесі туралы
О статусе педагога
 
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне педагог мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
 
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
«Тұншықтыратын, улы немесе басқа да осыларға ұқсас газдар мен бактериологиялық құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы хаттаманы ратификациялау туралы»
 
«О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств»
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Бас заң жобасы
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Заңсыз көші-қонға қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы»
 
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с  незаконной миграцией»
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бас заң жобасы
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Өзбекстан Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-қонушылардың Қазақстан Республикасындағы және Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-қонушылардың Өзбекстан Республикасындағы еңбек қызметі және құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы»
 
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті
«2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Қырғыз Республикасының қосылуына байланысты Қырғыз Республикасының 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты, Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін жекелеген халықаралық шарттарды және Еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілерін қолдануы жөніндегі жағдайлар мен өтпелі ережелер туралы 2015 жылғы 8 мамырда қол қойылған хаттамаға өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы»
 
О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті
Бөлісу