ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ  ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ     ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ  СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ    КАЗАХСТАН

 

2022 жылғы 5 мамыр                                                     сағат 10.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Ж.Ә. Жөргенбаевтың ант беруі туралы.

О принесении присяги депутатом Сената Парламента Республики Казахстан Жоргенбаевым Ж.А.

 

2. Сенат депутаты Ж.Ә. Жөргенбаевты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы.

Об избрании депутата Сената Жоргенбаева Ж.А. в состав постоянного комитета Сената Парламента Республики Казахстан.

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы жөнінде.

О проекте Конституционного Закона Республики Казахстан
«
О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

СҮЛЕЙМЕН Ләззат Жанылысқызы

 

Қосымша

баяндамашы

 

 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүщесі

ЛУКИН Андрей Иванович

4-5. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашылар

 

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрі

ҚУАНТЫРОВ Әлібек Сәкенұлы

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары – Қаржы министрі

ЖАМАУБАЕВ Ерұлан Кенжебекұлы

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық банкінің төрағасы

ПІРМАТОВ Ғалымжан Олжаұлы

 

Қосымша

баяндамашы

 

 

Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы

ТРҰМОВ Серікбай Өтелгенұлы