ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2022 жылғы 19 мамыр                                                сағат 9.30

 

 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясын қызметінен босату туралы.

Об освобождении от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы

Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы

ШИПП Денис Алексеевич

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі

және құқық қорғау органдары

комитетінің төрағасы

ВОЛКОВ Владимир Васильевич

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Ядролық материалдарды, радиоактивті материалдарды, радиоактивті қалдықтарды және радиациялық-қауіпті заттарды заңсыз өткізуді болғызбаудағы өзара іс-қимыл жөніндегі келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Қаржы министрі

ЖАМАУБАЕВ Ерұлан Кенжебекұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

КАРПЛЮК Сергей Алексеевич

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «1992 жылғы 13 наурыздағы Салық саясатының келісілген принциптері туралы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер үкіметтері арасындағы келісімнің қолданысын тоқтату туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Қаржы министрі

ЖАМАУБАЕВ Ерұлан Кенжебекұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғұмар Ислямұлы