ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2022 жылғы 23 маусым                                                сағат 10.00

 

 

                1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты  Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым   комитетінің төрағасын сайлау туралы.

Об избрании председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан.

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне стрестік активтер нарығын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрайымы

ӘБІЛҚАСЫМОВА Мәдина Ерасылқызы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серікбекұлы

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрі

ҚУАНТЫРОВ Әлібек Сәкенұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғұмар Ислямұлы

 

4. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметін өткеру тәртібін жетілдіру, құқық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуы мен жауаптылығын арттыру, ведомствоаралық үйлестіру, ішкі істер органдарының дербестігі, жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты күшейту және қару айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасының

Бас Прокурорының орынбасары

ШЫНДАЛИЕВ Әсет Қазақбайұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

ЛУКИН Андрей Иванович

 

5. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы

СҰЛТАНОВ Ерік Хамзаұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

ӘБДІКЕРОВ Рысқали Қалиақбарұлы

 

6. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне волонтерлік қызмет, қайырымдылық, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар мен сыйлықақылар, дәрілік қамтамасыз ету және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасының

Ақпарат және қоғамдық даму министрі

ОМАРОВ Асқар Қуанышұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ЖҮСІП Нұртөре Байтілесұлы