ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2022 жылғы 28 маусым                                                сағат 10.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы қызметіне сайлау туралы.

Об избрании на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кенесінің Төрағасы

ШИПП Денис Алексеевич

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ВОЛКОВ Владимир Васильевич

 

2. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Сенат тағайындаған мүшесінің өкілеттігін тоқтату және оны лауазымнан босату туралы.

О прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

 

Баяндайтын

-

Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы

ТРҰМОВ Серікбай Өтелгенұлы

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ мемлекеттік баға реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы

МӘКЕЖАНОВ Сұлтанбек Алмасбекұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серікбекұлы

 

4. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы

МӘКЕЖАНОВ Сұлтанбек Алмасбекұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі

ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серікбекұлы

 

5. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

ЛУКИН Андрей Иванович

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

БЕКНАЗАРОВ Нұрлан Құдиярұлы

6. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

ЛУКИН Андрей Иванович

 

Қосымша

баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

БЕКНАЗАРОВ Нұрлан Құдиярұлы

 

7. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды, ақпараттық қауіпсіздікті дамыту және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі

МУСИН Бағдат Батырбекұлы

 

Қосымша

баяндамашы

-

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі ЛҰҚПАНОВ Сағындық Есенғалиұлы