ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2023 жылғы 1 маусым                                                сағат 10.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағының кедендік аумағындағы еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар және еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі мәселелері жөніндегі келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі

НӘУТИЕВ Әлібек Ибатуллаұлы

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «1998 жылғы 24 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы мен Қасиетті Тақ арасындағы Өзара қатынастар туралы келісімге Қосымша келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі

және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович