ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2023 жылғы 14 қыркүйек                                            сағат 10.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «2007 жылғы 6 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгершілік қызметі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы

САРЫБАЕВ Ғалиасқар Төлендіұлы

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің аумағында ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құралымдарының уақытша болуына байланысты істер бойынша юрисдикция және құқықтық көмек көрсету мәселелері жөніндегі келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі

ЕРШОВ Сергей Михайлович

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының әскерлерін (Ұжымдық күштерін) бірлескен материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз ету туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі

АСАНОВА Жанна Бейсентайқызы