ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2023 жылғы 28 қыркүйек                                            сағат 10.00

 

1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Ғ.Т. Нұрмұхамбетовтің өкілеттігін тоқтату туралы.

О прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Нурмухамбетова Г.Т.

 

Баяндаушы

-

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі

СМАҒҰЛОВ Асылбек Айжарықұлы

 

2. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Д.Қ. Қыдырәлінің ант беруі туралы.

О принесении присяги депутатом Сената Парламента Республики Казахстан Кыдырали Д.К.

 

3. Сенат депутаты Д.Қ. Қыдырәліні Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы.

Об избрании депутата Сената Кыдырали Д.К. в состав постоянного комитета Сената Парламента Республики Казахстан.

 

4. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан-Өзбекстан кедендік шекарасы арқылы құбыржол көлігімен және электр беру желілері бойынша энергия ресурстарын өткізу кезіндегі бірлескен кедендік бақылау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі НҰҒМАНОВ Амангелді Шайхоллаұлы