Жоба  Проект

 

Қазақстан Республикасы Парламенті

Сенаты Бюросы отырысының

К Ү Н   Т Ә Р Т І Б І

 

П О В Е С Т К А

заседания Бюро Сената Парламента

Республики Казахстан

 

 

2024 жылғы 15сәуір15апреля2024года

Отырыс сағат 11.00-де басталады         Начало заседания в 11.00 часов

 (2-қабат, 212-бөлме) (2-этаж, каб.212)

 

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының кезекті отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар туралы.

О предложениях по повестке дня очередного заседания СенатаПарламента Республики Казахстан.