Цвет сайта
Расстояние между буквами
Шрифт
Изображения
Навигация

Депутаттық топ ережесі

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының

«Өңір» депутаттық тобының

Ережесі

Осы Ереже Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының «Өңір» депутаттық тобының мәртебесін, өкілеттілігі және қызметін ұйымдастыруды айқындайды.

1. Жалпы ережелер

1.1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының «Өңір» депутаттық тобы депутаттардың еркін бірлестігі болып табылады және де аймақтардың дамуына көмек жасау мақсатында өз өкілеттіліктерін бірігіп жүзеге асыру мақсатында құрылады.

1.2. Депутаттық топтың құқықтық негізін Қазақстан Республикасы Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңы, заңдар, Парламент және Сенаттың Регламенті, Қазақстан Республикасының басқада нормативтік құқықтық актілері және де осы Ереже құрады.

1.3. «Өңір» депутаттық тобының Ережесі депутаттық топ мүшелерінің отырысында бекітіледі.

1.4. Депутаттар тобының шешімі ұсыныс сипатында болады.

2. Депутаттық топ қызметінің бағыты мен өкілеттілігі

2.1. Депутаттық топ қызметінің бағыттары болып:

1) аймақтарды дамыту мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіруге қатысты ұсыныстар әзірлеу;

2) аймақтардың дамуы бойынша қоғамдық пікірді зерттеу және қолданыстағы заңнамаға мониторинг жүргізу;

3) елді және аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы мемлекеттік саясат жайлы тұрғындарды хабардар ету;

4) аймақтардың дамуы жөніндегі заңнаманың жағдайы туралы қоғамды хабардар ету;

5) Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты жанындағы жергілікті өкілді органдармен (мәслихаттармен) өзара іс-қимыл Кеңесімен, «Республикалық мәслихаттар бірлестігі» ҚБ-мен өзара байланыс жасау;

6) Мәслихат депутаттарымен өзара қарым-қатынас жасау болып табылады.

2.2. Депутаттық топтың өкілеттігі:

1) заң шығару бастамалық тәртібімен заңдар жобаларын енгізеді;

2) топ тарапынан ұсынылатын заң жобалары бойынша баяндамашыларын анықтайды;

3) заң жобаларын, Сенаттың басқа да актілерін қарайды және сол бойынша ұсыныстар мен ескертулер енгізеді;

4) депутаттық сауалдар жібереді;

5) Парламенттік тыңдаулар өткізу туралы ұсыныстар енгізеді;

6) аймақтардың даму мәселесі бойынша кездесулер мен «дөңгелек үстелдер» өткізілуін ұйымдастырады;

7) депутаттық топтың отырыстары мен іс-шараларына мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларын қатыстыруға тартады;

8) Парламент палаталарымен және олардың үйлестіру және жұмыс органдарымен тұрақты қызметтік байланыста болады;

9) аймақтардың даму мәселесі бойынша мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан қажетті ақпараттарды, құжаттарды, оның ішінде аналитикалық, статистикалық және т.б. материалдарды белгіленген тәртіп бойынша сұратады;

10) министрліктер мен ведомствалардан, ғылыми мекемелерден, оқу орындарынан және басқа да ұйымдардан заң жобалары бойынша қорытындылар алады, сонымен қатар аталған орган және ұйым басшыларымен келісе отырып заң жобаларын әзірлеу бойынша комиссияларды (жұмыс топтары) құрады;

11) жергілікті өкілді органдар депутаттарын (хатшыларын) Сенат қызметімен таныстыру бойынша іс шараларды ұйымдастыруға көмек береді;

12) аймақтардың дамуы бойына жасалынған депутаттық ссауалдардың қаралу нәтижесіне талдау жүргізеді;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да өкілеттерді жүзеге асырады.

3. Депутаттық топтың құрамы мен құрылымы

3.1. Депутаттық топтың басшысы мен орынбасары топ мүшелері жалпы санының жәй көпшілігінің жақтап дауыс беруі арқылы үш жылға сайланады;

3.2. Депутаттық топтың басшысы:

1) депутаттық топтың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

2) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда топ атынан қатысады, Қазақстан Республикасы Парламент Сенатынының жанындағы жергілікті өкілді органдармен (мәслихаттар) өзара іс-қимыл Кеңесінің жұмыстарына қатысады;

3) топ отырыстарының өткізілетін уақыты мен орнын анықтайды;

4) топ отырыстарында төрағалық етеді;

3.3. Депутаттық топ басшысының орынбасары:

1) топтың жұмыс жоспарының жобасын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

2) отырыс күн тәртібінің жобасын құрастырады;

3) депутаттық топ басшысы жоқ уақытында оның қызметін жүзеге асырады.

3.4 Депутаттық топ мүшелері бес депутаттан кем болмауы керек.

3.5. Топ құрамы тек қана Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарынан құралады.

3.6. Депутатық топ тізіміне енгізу үшін депутаттың жазбаша өтініші негіз болып табылады.

3.7. Депутаттың депутаттық топ құрамынан шығуы үшін

1) депутаттық топтан шығу жөніндегі жазбаша өтініші;

2) депутаттық өкілетілігінің тоқтатылуы негіз болып табылады.

4. Депутаттық топтың қызметін ұйымдастыру

4.1.Депутаттық топтың отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі, бірақ әдеттегідей тоқсанына бір реттен кем өткізілмеуі қажет.

4.2. Депутаттық топ мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысынан көпшілігі қатысқан жағдайда депутаттық топтың отырысының заңды күші болады.

4.3. Депутаттық топтың жұмысы оның отырысында бекітілген жылдық жоспары негізінде жүзеге асырылады.

4.4. Депутаттық топтың шешімі ашық дауыс беру арқылы қатысушылардың жәй көпшілік дауысымен қабылданады.

4.5. Депутаттық топтың шешімі басшының не басшыны алмастыратын тұлғаның қолы қойылатын хаттамамен ресімделеді.

4.6. Депутаттық топ мүшелерінің құқығы:

1) депутаттық топ өткізетін барлық іс-шараға қатысуға;

2) депутаттық топ жұмыс жоспарына, отырыстарының күн тәртібіне, сондай-ақ депутаттық топ құзыреті шегінде талқыланатын мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге;

3) депутаттық топтың тапсырмасы бойынша топ атынан сөйлеуге;

4) депутаттық топтың жұмысына қатысты құжаттармен танысуға.

4.7. Депутаттық топ мүшелерінің міндеті:

1) Осы Ереже талаптарды орындауға;

2) депутаттық топтың отырыстарына тек өзі қатысуға;

3) топты комитеттегі, комиссияладағы және Сенаттың басқа да органдарындағы өз жұмыстары туралы хабардар етуге;

4) депутаттық топтың шешімдерін орындауға.

4.8. Топтың қызметін ұйымдастырушылық және де басқа да қамтамасыз ету жұмыстары Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты Аппаратымен жүзеге асырылады.

5. Депутаттық топ қызметінің тоқтатылуы

5.1. Депутаттық топтың қызметін тоқтатудың негізі болып:

1) депутаттық топтың өз қызметін тоқтату жөніндегі шешімі;

2) депутаттық топтың сандық құрамының осы Ереженің 3.4. тармағында белгіленген мөлшерінен азайуы.

5.2. Депутаттық топтың басшысы Сенат бюросын депутаттық топтың қызметі тоқтатылғандығы жөнінде хабарландырады.