Цвет сайта
Расстояние между буквами
Шрифт
Изображения

Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты жанында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеу қағидалары туралы

Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты жанында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеу ҚАҒИДАЛАРЫ

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты (бұдан әрі – Сенат) жанында бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі – БАҚ) өкілдерін аккредиттеу «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, осы Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты жанында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеу қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

2. БАҚ өкілдерін аккредиттеуді Сенаттың баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірі ретінде Сенаттың қызметі туралы жұртшылықты кеңінен және жедел хабардар ету, БАҚ-тың аккредиттелген өкілдерінің қызметін ұйымдастыру мақсатында жүзеге асырады.

2. Сенат жанында БАҚ өкілдерін аккредиттеу түрлері

3. Тұрақты аккредиттеу Палатаның, тұрақты комитеттердің, Сенаттағы комиссиялардың, депутаттық топтардың, Сенат депутаттарының қызметін жария ету мақсатында Сенат ғимаратында тұрақты жұмыс істейтін БАҚ өкілдері үшін, сондай-ақ Сенат қызметін жария ету жөніндегі БАҚ редакциясының жеке тапсырмаларын орындайтын БАҚ өкілдері үшін жүзеге асырылады.

4. БАҚ өкілдері Парламент сайланымының ағымдағы сессиясының жұмыс кезеңіне аккредиттеледі.

5. Аккредиттеу ағымдағы сессия ашылғанға дейін басталады және ағымдағы сесссия жабылатын күні аяқталады. Аккредиттеу Парламент сайланымының бүкіл ағымдағы сессиясы ішінде жүзеге асырылады.

6. Сенат өткізетін жекелеген іс-шараларды жария ету үшін БАҚ редакциясы БАҚ өкілінің және БАҚ редакциясының деректері көрсетілетін жазбаша өтініш, ал жедел жағдайларда – БАҚ редакциясының ауызша өтініші негізінде өздерінің өкілдері үшін бір реттік аккредиттеуді ресімдей алады. Бұл жағдайда БАҚ өкілі Сенат ғимаратына фото -, бейне-, аудиоаппаратурасыз және өзге де электрондық техникасыз (ерекше жағдайларда – Сенаттың баспасөз қызметінің Сенат Аппаратының тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісуі бойынша) бір реттік рұқсатнама бойынша өтеді.

3. Аккредиттеу тәртібі

7. Сенаттың баспасөз қызметі Сенат жанында БАҚ өкілдерін аккредиттеуден өткізудің басталғаны туралы ақпаратты БАҚ редакцияларының электрондық мекенжайлары бойынша таратады.

8. Тұрақты аккредиттеуге өтінішті БАҚ-тың меншік иесі немесе БАҚ редакциясы БАҚ-тың меншік иесінің толық атауын немесе БАҚ редакциясын, БАҚ-тың меншік иесінің немесе БАҚ редакциясының заңды мекенжайын және орналасқан жерін, БАҚ-тың меншік иесінің немесе БАҚ редакциясының телефон, факс нөмірлерін, электрондық мекенжайын көрсете отырып, жазбаша нысанда береді. Аккредиттеу туралы өтінішке: БАҚ-тың аккредиттелетін өкілінің жеке куәлігінің көшірмесі; бұқаралық ақпарат құралдары немесе телерадио хабарларын тарату саласындағы уәкілетті орган берген мерзімді баспа басылымын немесе ақпарат агенттігін не теле-, радиоарнаны есепке қою туралы куәліктің көшірмесі.

Егер өтініш БАҚ редакциясының өкілінен берілген жағдайда, осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа өтінішке БАҚ өкілін аккредиттеу рәсімін өткізуге БАҚ-тың меншік иесінің сенімхаты қоса беріледі.

Егер өтініш интернет-ресурстың меншік иесінен берілген жағдайда, көрсетілген құжаттардан басқа өтінішке интернет-ресурсқа меншік құқығын растайтын құжат қоса беріледі.

9. БАҚ өкілдерін аккредиттеу туралы шешімді Сенаттың баспасөз қызметіне жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты Аппараты Басшысының орынбасарымен келісім бойынша Сенаттың баспасөз қызметі қабылдайды. Сенаттың баспасөз қызметі өтінішті қарау қорытындылары бойынша жеті жұмыс күні ішінде:

1) БАҚ өкілін акредиттеу;

2) БАҚ өкілін аккредиттеуден бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабардар етеді.

10. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген құжаттар берілмеген жағдайларда, егер өтініштің мазмұны осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеcе, сондай-ақ соттың БАҚ-тың шығуын не теле-, радиоарнаның эфирге шығуын тоқтата тұру не тоқтату туралы заңды күшіне енген шешімі негізінде БАҚ өкілін аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылданады.

11. БАҚ-тың меншік иесі не БАҚ-тың редакциясы БАҚ-тың аккредиттелген өкілін БАҚ-тың басқа өкілімен ауыстырған жағдайда оны аккредиттеу осы Қағидаларда көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

12. БАҚ-тың аккредиттелген өкілі аккредиттеуден БАҚ-тың меншік иесінің өтініші негізінде айырылады не одан БАҚ редакциясы айырады, сондай-ақ заңды күшіне енген соттың шешімімен айырылады.

4. БАҚ-тың аккредиттелген өкілдерінің құқықтары мен міндеттері

14. БАҚ-тың аккредиттелген өкілдерінің:

1) Сенатта іс-шаралар өткізілген уақытта Сенат ғимаратында орналасқан, осы мақсаттар үшін бөлінген үй-жайларда, сондай-ақ Сенаттың іс-шараларын өткізуге арналған өзге де орындарда Сенат баспасөз қызметінің шақыруы бойынша жұмыс істеуге;

2) редакциямен байланыс жасау және оған жедел хабарларды беру үшін өзінің ұялы телефон байланысы аппараттарын, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар құралдарын, өз диктофондарын, фотоаппараттары мен дербес портативті компьютерлерін, сондай-ақ арнайы бөлінген үй-жайда (Баспасөз залында) орнатылған бейнемагнитофондарды белгіленген тәртіппен пайдалануға;

3) тұрақты комитеттердің, Сенаттағы комиссиялардың, депутаттық топтардың шақыруы бойынша іс-шараларға қатысуға, сондай-ақ өздерімен келісе отырып, Сенаттың ғимаратында Сенат депутаттарымен, мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесуге;

4) Сенаттың жекелеген іс-шаралары туралы ақпарат алу үшін Сенаттың баспасөз қызметі ұйымдастыратын брифингтерге, баспасөз конференцияларына және кездесулерге қатысуға;

5) Сенаттың баспасөз қызметі жәрдем көрсеткен кезде БАҚ редакциясы басшылығының жазбаша (жедел жағдайларда – ауызша) өтінімі бойынша бейне- және фотоматериалдарды пайдалануға құқығы бар.

15. Аккредиттеуге өтініш беру БАҚ өкілдерінің мынадай талаптарды орындауға:

1) өз қызметін жүзеге асырған кезде журналистердің кәсіби этикасын және Сенаттың ғимаратына кіру режимін, сондай-ақ Сенатта белгіленген еңбек тәртібінің қағидаларын сақтауға;

2) Сенаттың ғимаратына кірген кезде жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге;

3) Сенаттың ғимаратына келген кезде іскерлік киім үлгісін ұстануға келісімін растайды.